Festiwal Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)

Festiwal Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)
Festiwal Szkoleń ATNEO (maj-czerwiec 2024)2024-05-24T14:25:54+02:00

INFORMACJE I TERMINARZ SPOTKAŃ W RAMACH FESTIWALU SZKOLEŃ ATNEO

CŁO – PODATKI – PRAWO – HANDEL ZAGRANICZNY

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na Festiwal Szkoleń ATNEO, poświęcony wielu interesującym i aktualnym zagadnieniom dotyczącym obszarów: ceł, podatków, prawa i handlu zagranicznego. To aż 16 spotkań online w różnych dniach od 21 maja do 6 czerwca br., które będą odbywać się w godz. 10.00-12.00 (sesja poranna) lub o  godz. 19.00-21.00 (sesja wieczorna).

Koszt udziału w danym spotkaniu to tylko 299 zł netto od pierwszej zgłoszonej osoby, jednak druga i każda kolejna osoba z danej firmy może uczestniczyć w tym samym szkoleniu w cenie 20 zł nett/osoba. Przygotowaliśmy także dodatkowe rabaty dla uczestników (m.in. rabat 3 szkolenia+1 gratis).

Oferta specjalna: Pierwsze 5 Firm, które zarejestrują minimum jednego uczestnika na 12 płatnych szkoleń i których udział zostanie potwierdzony, nie tylko otrzymają 15% zniżki na całkowity koszt udziału w Festiwalu, ale również uzyskają możliwość skorzystania z 6 godzin konsultacji telefonicznych z ekspertami ATNEO z zakresu cła, podatków lub prawa. Całkowity koszt tych konsultacji doradczych to jedynie 1 (jeden) zł netto, z terminem wykorzystania w ciągu kolejnych 12 miesięcy.”

Zapraszamy do zapoznania się z Folderem Festiwalu (do pobrania tutaj) w którym znajdą Państwo więcej szczegółów.

Poniżej znajdują się opisy i linki do rejestracji na poszczególne wydarzenia. Rejestracja na dane wydarzenie oznacza akceptację Regulaminu Festiwalu Szkoleń oraz Polityki Prywatności

W przypadku zamiaru zgłoszenia większej grupy uczestników na wiele wydarzeń w ramach Festiwalu, w celu uproszczenia rejestracji, prosimy o Państwa indywidualny kontakt z nami oraz przesłanie wiadomości email z informacją o wybranych przez Państwo szkoleniach i danych uczestników w poszczególnych szkoleniach (imię i nazwisko, email, telefon, stanowisko) na adres: szkolenia@atneo.pl albo o kontakt telefoniczny z nami pod numerem: 22 24 39 500 (w godz. 9.00-16.00).

Mogą Państwo także wykorzystać Formularz Excel (Pobierz tutaj) jako plik zgłoszeniowy w razie zgłaszania wielu uczestników na szkolenie. Zgłoszenie może zostać wysłane nawet na godzinę przed wydarzeniem – jednak prosimy wówczas o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia przez ATNEO.

Zapraszamy i do zobaczenia na Festiwalu.

Zespół ATNEO

SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ WYDARZEŃ W RAMACH FESTIWALU SZKOLEŃ ATNEO

Lp
Nazwa szkolenia
Opis szkolenia
Termin szkolenia
Prowadzący
Link do rejestracji
1 Reforma prawa celnego UE – Nowy Unijny Kodeks Celny Omówienie aktualnego statusu prac nad Unijnym Kodeksem Celnym, głównych planowanych zmian oraz wpływu tych zmian na zmiany podatkowe. Porady, jak i kiedy zacząć przygotowania do zmian. 21 maja 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Sylwester Witalis, Sylwia Grzesiak Swatowska, Piotr Pogorzelski Zapisz się
2 Bezgotówkowe rozliczanie VAT w imporcie towarów a współpraca z przedstawicielem celnym Szkolenie na temat płatności VAT w imporcie, stosowania art. 33a ustawy o VAT przez importera, korzyści i pułapek, oraz dobre praktyki we współpracy z agencją celną. 21 maja 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Rafał Pogorzelski Zapisz się
3 Ochrona prawa własności intelektualnej a procedury celne Omówienie procedur celnych związanych z ochroną praw własności intelektualnej, standardowe procedury postępowania, a także procedury dla towarów łatwo psujących się i małych przesyłek. Konsekwencje naruszeń. 22 maja 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Piotr Pogorzelski Zapisz się
4 Pochodzenie towarów w transakcjach unijnych Jak potwierdzać pochodzenie towarów dla kontrahentów w Polsce i UE, zasady wystawiania deklaracji dostawcy, błędy w deklaracjach i ich konsekwencje. 22 maja 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Sylwester Witalis, Sylwia Grzesiak Swatowska Zapisz się
5 VAT w transakcjach łańcuchowych w imporcie i eksporcie towarów Omówienie ryzyk i skutków VAT wynikających z realizacji transakcji łańcuchowych w imporcie i eksporcie towarów, oraz reguł INCOTERMS i organizacji transportu w kontekście tych transakcji. 23 maja 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Rafał Pogorzelski, Jakub Jaros Zapisz się
6 Obrót towarami podwójnego zastosowania w imporcie, eksporcie i transakcjach wewnątrzunijnych Szkolenie dotyczące towarów podwójnego zastosowania, ich klasyfikacji, znaczenia w kontekście przepisów sankcyjnych oraz działań zabezpieczających przedsiębiorstwo w kontekście obrotu tymi towarami. 23 maja 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Sylwia Grzesiak Swatowska Zapisz się
7 Rewolucyjne zmiany dotyczące przeciwdziałaniu deforestacji Omówienie nowych regulacji dotyczących deforestacji, ich wpływu na obowiązki importerów i eksporterów, oraz kwestii należytej staranności w łańcuchu dostaw w świetle tych regulacji. 27 maja 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Sylwia Grzesiak Swatowska, Jakub Jaros, Mateusz Sasinowski Zapisz się
8 Cła antydumpingowe – najważniejsze aspekty Przedstawienie istotnych aspektów związanych z nakładaniem i poborem ceł antydumpingowych przez Unię Europejską. 28 maja 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Sylwester Witalis, Piotr Sikorski Zapisz się
9 VAT w eksporcie towarów – wybrane aspekty i doświadczenia praktyczne Szczegóły na temat eksportu towarów, potwierdzania wywozu dla celów 0% stawki VAT, eksportu towarów z innego niż Polska kraju UE, oraz wielu podmiotów w transakcji eksportowej. 28 maja 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Rafał Pogorzelski, Jakub Jaros Zapisz się
10 Sankcje i ograniczenia w imporcie i eksporcie towarów Szkolenie dotyczące klasyfikacji taryfowej, sankcji i ograniczeń importowych i eksportowych, w tym towary strategiczne i dual-use. Omówienie elementarnych zasad bezpieczeństwa działania importera i eksportera. 29 maja 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Sylwia Grzesiak Swatowska, Jakub Jaros, Piotr Sikorski Zapisz się
11 Zabezpieczenie długu celnego i podatków – jak obniżyć poziom finansowania zabezpieczeń należności u importera Szczegóły na temat zabezpieczenia należności w imporcie, warunków odstąpienia od składania zabezpieczeń podatków, oraz zabezpieczenie należności przywozowych w procedurach specjalnych. 4 czerwca 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Piotr Pogorzelski, Sylwester Witalis, Janusz Zielenkiewicz Zapisz się
12 Wyzwania w VAT związane z przemieszczaniem towarów „własnych” w ramach Unii Europejskiej (nietransakcyjne WDT i WNT) Omówienie VAT-owych konsekwencji przemieszczania towarów własnych w ramach Unii Europejskiej, wyjątków od opodatkowania tych przemieszczeń, oraz ułatwień i uproszczeń przy tych procesach. 4 czerwca 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Rafał Pogorzelski, Mateusz Sasinowski Zapisz się
13 Korekty cen towarów importowanych i eksportowanych po odprawie celnej Omówienie sposobu postępowania w przypadku zmiany ceny towarów po odprawie celnej. Dokumentacja zmiany wartości towarów zarówno w imporcie, jak i eksporcie, a także wybrane aspekty dotyczące stosowania cen transferowych i powiązania z wartością celną. 5 czerwca 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Sylwester Witalis, Mariusz Misztela, Piotr Pogorzelski Zapisz się
14 Raportowanie CBAM – refleksje po dwóch okresach sprawozdawczych Szkolenie na temat obowiązków związanych z CBAM, procedury uszlachetniania czynnego, zmian po lipcu 2024 r., oraz trudności z raportowaniem CBAM. 5 czerwca 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Sylwia Grzesiak Swatowska, Jakub Jaros Zapisz się
15 Wartość celna a pochodzenie towarów Spotkanie poświęcone aspektom zarówno wartości celnej, ale głównie tematowi pochodzenia towarów. Omówienie dokumentów, jakie należy gromadzić na potrzeby kalkulacji spełnienia reguł pochodzenia towarów i sposobu określenia wartości materiałów i produktów. 6 czerwca 2024, godz. 10.00 (sesja poranna) Sylwester Witalis, Mariusz Misztela, Piotr Pogorzelski Zapisz się
16 Zwroty towarów a aspekty celne i podatkowe Omówienie procedur celnych i podatkowych związanych ze zwrotami towarów importowanych i eksportowanych, w tym korekty dokumentów zgłoszeń celnych i faktur. 6 czerwca 2024, godz. 19.00 (sesja wieczorna) Sylwester Witalis, Rafał Pogorzelski Zapisz się

Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach Festiwalu.
Wszelkie pytania dotyczące udziału lub szkoleń prosimy przesyłać na adres email: szkolenia@atneo.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 22 24 39 500 w godzinach 9.00 – 16.00.