Polityka prywatności

Polityka prywatności
Polityka prywatności2023-06-01T10:44:34+02:00

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby wydarzenia organizowanego przez ATNEO jest ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000737061, tel. +48 22 24 39 500; email: atneo@atneo.pl, www. atneo.pl (“ATNEO”).

Wiadomość lub zaproszenie na spotkanie zostały wysłane do Państwa w oparciu o zgromadzone dane osobowe, które zostały uzyskane przez ATNEO lub podmioty należące do Grupy ATNEO (ich lista znajduje się na stronie internetowej – www.atneoadvisory.com) w trakcie realizacji usług dla podmiotów, których Państwo reprezentujecie albo dane te zostały ustalone w oparciu o ogólnie dostępne dane lub informacje zawarte np. na stronach internetowych przedsiębiorstw lub dokumentacji dostępnej online.

W przypadku danych podanych przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym na wydarzenie – dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji na spotkanie online, na które zarejestruje się uczestnik. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom – a w przypadku świadczenia innych usług na podstawie odrębnych umów – także operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.

Przysługuje Państwu prawo do: (i) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych; (ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; (iv) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyższych praw może odbyć się poprzez przesłanie przez Państwa odpowiedniego zgłoszenia na adres: atneo@atneo.pl lub kontakt pisemny z ATNEO.