Kontakt2022-01-10T11:45:17+01:00

Porozmawiajmy.

Jak nas odnaleźć?

Najczęstsze pytania.

ATNEO jest Zespołem doświadczonych Doradców podatkowych, Prawników i Ekspertów specjalizujących się w zintegrowanym, wysokospecjalistycznym doradztwie celnym, podatkowym i prawnym.

Po przedstawieniu nam problemu i potrzeb przez Klienta – analizujemy wstępnie zagadnienie i przedstawiamy naszą pisemną ofertę w formie projektu pisemnej umowy.

Po jej akceptacji przez Klienta –  przystępujemy do prac według ustalonych uprzednio zasad.

W trosce o najwyższą jakość usług – wyniki naszych prac, przed ich przekazaniem do Klienta, są przedmiotem naszej podwójnej weryfikacji oraz wewnętrznej kontroli.

Klientom zainteresowanym naszych stałym wsparciem – proponujemy korzystne warianty umów o stałej współpracy.

Nasze doradztwo ma specjalistyczny i indywidualny charakter. Nasze usługi są zawsze wyceniane indywidualnie – zależnie od stopnia skomplikowania sprawy oraz zakresu szacowanego zaangażowania naszych specjalistów.

W sprawach, w których Klient prowadzi spór z organami celno-skarbowymi, możliwe jest również częściowe ustalenie naszego wynagrodzenia w oparciu o formułę “premii od sukcesu”.

Klientom zainteresowanym stałym bieżącym wsparciem oferujemy preferencyjne warianty wyceny naszych usług w ramach ustalonego z góry pakietu godzin do wykorzystania.

Każdy projekt jest realizowany z udziałem i pod nadzorem eksperta ATNEO posiadającego odpowiednie kwalifikacje – Doradcy podatkowego. Najczęściej jest to również osoba posiadająca bezpośredni kontakt z Klientem.

W prace projektowe o mniej skomplikowanym charakterze i nie wymagających zaangażowania Doradcy podatkowego – są zaangażowane również osoby z mniejszym doświadczeniem (konsultanci ATNEO).

Dla zachowania najwyższej jakości naszych usług, we wszystkie kluczowe aspekty naszego doradztwa, jak również na życzenie Klienta, są zaangażowani Partnerzy ATNEO, sprawujący merytoryczny i organizacyjny nadzór nad realizowanymi usługami.

Tak, świadczymy nasze usługi w języku polskim i w razie takiej potrzeby – również w języku angielskim.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby usług świadczonych na rzecz Klienta ATNEO jest ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, KRS: 0000737061, tel. +48 22 24 39 500; email: atneo@atneo.pl, www. atneo.pl.

Dobrowolnie podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług wynikających z umowy, przedstawiania ofert lub ewentualnego dochodzenia należności. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej Umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, ponieważ bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

Państwa dane mogą być przekazywane naszym pracownikom i współpracownikom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim. Przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych.

Przysługuje Państwu prawo do: (i) żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, (ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych; (iv) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Realizacja powyższych praw może odbyć się poprzez przesłanie przez Państwa odpowiedniego zgłoszenia na adres: atneo@atneo.pl lub kontakt pisemny z ATNEO.

Nie. ATNEO nie świadczy usług agencji celnej, polegających na bezpośrednim dokonywaniu zgłoszeń celnych na rzecz Klienta do organów celnych, ale możemy wesprzeć Państwa w działaniu zapewniającym prawidłową realizację zgłoszeń celnych.

Jesteśmy Zespołem Doradów podatkowych świadczących wysokospecjalistyczne usługi doradcze z zakresu cła i podatków. W razie takiego życzenia – świadczymy usługi doradcze również na rzecz agencji celnych działających w Polsce.

Wspieramy naszych Klientów we współpracy z wybranymi przez nich agencjami celnymi.

Prowadzimy również audyty usług realizowanych na rzecz Klientów przez współpracujące z nimi agencje celne.

Tak. Nietypowe i skomplikowane zagadnienia i problemy są dla nas cennym doświadczeniem.

Dzięki zaangażowaniu w takie projekty – stale rozwijamy nasze umiejętności i porzeszamy naszą wiedzę.  Jesteśmy w tym zakresie do Państwa dyspozycji.

To zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia i formy, w jakiej Klient potrzebuje naszego wsparcia.

Jeżeli czas odgrywa najistotniejszą rolę – zaproponujemy realizację naszej usługi w możliwe najkrótszym terminie i w zakresie najistotniejszym dla rozwiązania zaistniałego problemu.

W sprawach bardzo pilnych – nasza zwięzła porada i odpowiedź z reguły może zostać udzielona w tym samym dniu albo w ciągu następnego dnia roboczego po dniu akceptacji naszej oferty.

Jeżeli mają Państwo pytania
prosimy o kontakt z nami jeszcze dzisiaj.

  • ATNEO Doradztwo Cło Podatki Prawo Sp. z o.o.
    ul. Śniadeckich 17
    00-654 Warszawa
  • (+48) 22 24 39 500